ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื้อชี้แจ้งข้อราชการสรุปการปฏิบัติงานในช่วง1เดือนที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการเปิดบ้านลานอาชีพ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House 2566 และ ยินดีต้อนรับ นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ณ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคาร ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น