ยินดีต้อนรับนายกิตติภาส นั่งสูงเนิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ณ ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น