พิธีปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มอบหมายให้ นายเทียนชัย มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ปีการศึกษา2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น