กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก สร้างปืนโรมัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธานเปิดกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยง ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมผจญภัย 16 ฐาน และ กิจกรรมบุกเบิก สร้างปืนโรมัน เป็นวิชาหนึ่งของวิชาลูกเสือที่ถ้าทายให้ลูกเสือได้ใช้กำลังทั้งร่างกาย กำลังความคิด การวิเคราะห์ ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา ช่วยกันทำอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจของนายหมู่ที่จะต้องดำเนินการไปเพื่อให้สามารถนำให้หมู่ของตน เพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่นั้นไปได้ด้วยความสำเร็จ ปลอดภัยด้วยกันทั้งหมด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น