กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มอบหมายให้ นายเทียนชัย มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น