พิธีเข้าประชุมกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธานพิธีเข้าประชุมกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี พิธีสำรวจตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางของลูกเสือ มีผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยง ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น