กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธานเปิดกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2565 มีผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยง ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น