งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ ตัวแทน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565 และท่านผู้อำนวยการ นายลำปาง พันธ์เพชร ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานตัวถึงและสีรถยนต์, การแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น