แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มอบหมายให้ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ที่เข้าแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น