THE 1st Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023 TH

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ กับ นางสาวธนพร สีดำ ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และ นางสาวสุธิดา พลอยงาม ปวส.1 สาขาวิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน THE 1st Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023 in Thailand “การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดภูเก็ต วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ และ นางสาวธนพร สีดำ ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (รุ่นนักเรียนหญิง) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ,นางสาวสุธิดา พลอยงาม ปวส.1 สาขาวิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (รุ่นนักเรียนหญิง) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เป็นตัวประเทศไทย ไปแข่งขัน THE 1st Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023 in Thailand “การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ที่ จังหวัดภูเก็ต เข้าต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สนามบินขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น