พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา Memorandum of Understanding : MOU ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กับ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนร่วมกันในระบบทวิศึกษา, การศึกษาเพื่ออาชีพและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, การสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น