คณะกรรมการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือ

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายเทียนชัย มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นกรรมการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือ และกองลูกเสือเพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าประเมินมาตรฐานกองลูกเสือ และกองลูกเสือเพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น