ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ขนาดและที่ตั้ง : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวอำเภอชนบทประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ประมาณ  55  กิโลเมตร มีพื้นที่ 56 ไร่  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่

หมายเลขติดต่อ : 043-286218

สีประจำวิทยาลัย : แดงเลือดหมู – เทา

ตราวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น