ที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 40180
หมายเลขติดต่อ

043-286218

แผนที่การเดินทาง