พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพะชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ หอประชุม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ,นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ประชาชน “จิตอาสา” เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพะชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมี นางสาวเดือนเพ็ญ นรมาตย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชนบท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น