วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายพร้อมจอ มัลติทัชสกรีน 4K

คล๊กเพื่อดูข้อมูล