วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปรับปรุงหอประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

คล๊กเพื่อดูข้อมูล