ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น