ประกาศสาขาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ประกาศสาขาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปวส. สาขาช่างอากาศยาน โดยวิธีให้สิทธิพิเศษ(โคตา)

ระกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปวส. สาขาช่างอากาศยาน โดยวิธีให้สิทธิพิเศษ(โคตา)

คล๊กเพื่อดูข้อมูล


ดาวน์โหลดใบสมัคร