ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า 6 สถานีพร้อมชุดคำสั่งควบคุมมอเตอร์ผ่านแท็บเล็ตไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ค่าลงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)