ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน