ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด!!