ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาโควต้ารอบแรกประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียดต่างๆ

ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาโควต้ารอบแรกประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียดต่างๆ

ผลการพิจรณารายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศักษาต่อ ปวช. และ ปวส. รอบโควตา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปวช รอบโควตา

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณา(โควตา)ระดับ ปวช ปีการศึกษา 1/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณา(โควตา)ระดับ ปวส. สายตรง ปีการศึกษา 1/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณา(โควตา)ระดับ ปวส. สายต่าง,ม.6 ปีการศึกษา 1/2564

รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส.