ประกาศผํู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฎิบัติการช่าง อากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศผํู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฎิบัติการช่าง อากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์