ประกาศผลพิจารณาโควตา ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. และ ปวส. สายตรง / สายต่าง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา (โควตา) ระดับชั้น ปวช.1

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระดับชั้น ปวช.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา (โควตา) สายต่าง,ม.6 ระดับชั้น ปวส.1

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระดับชั้น ปวส.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา (โควตา) สายตรง ระดับชั้น ปวส.1

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระดับชั้น ปวส.1