ประกาศการเปิดภาคเรียน 1/2565

เปิดภาคเรียนที่ 1 /2565
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
On-Site เต็มรูปแบบ 100% ภายใต้มาตรการ 3T1V
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น