ตารางนัดหมายฉีกวัคซีน Pfizer วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น


ตรวจสอบรายชือนักเรียนนักศึกษา

ภาคเช้า https://drive.google.com/drive/folders/1o9LUZvuWr3RhjeTPEvrfZEsDdvJirBu5?usp=sharing

ภาคบ่าย https://drive.google.com/drive/folders/1mfQ5BkSysVfaqwqCKHHcN8VTKDOigJba?usp=sharing
…………………………………