ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากร

อัตรากำลัง ปี  2561 

อัตรากำลังของ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    มีบุคลากรทั้งสิ้น      154        คน

 • ข้าราชการ  63               คน
 1. ผู้บริหาร   5                     คน
 2. ข้าราชการครู   54            คน
 3. ข้าราชการพลเรือน   4      คน
 • ลูกจ้างประจำ   1            คน
 1. ทำหน้าที่สอน   –              คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน   1          คน
 • พนักงานราชการ 10      คน
 1. ทำหน้าที่สอน   9              คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน   1           คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว 89          คน
 1. ทำหน้าที่สอน 48              คน
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 41           คน

 

 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ               –     คน
 • มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น        –     คน

 

 • มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง               –         คน
 1. ข้าราชการ       –         คน
 2. ลูกจ้างประจำ   –         คน