บุคลากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

 Directors of Khon Kaen Industrial And Community Education College

ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
Khon Kaen Industrial and Community Education College

 

รองผู้อำนวยการ

Deputy Director

—-

ท้ท้ทท่ทท 

นายลิขิต สิมลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

————————————————————————————————————————————————

นายอรุญ บุสธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่านทรัพยากร