การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 3กันยายน 2565 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และมี คุณสมใจ มะเสนา ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม โคจิ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ มี ผู้บริหาร ครู อาจารย์ สาขาวิชาช่างยนต์ ,สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ,สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,สาขาวิชาช่างกล เข้าร่วมอบรม โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น