++ แนะนำวิทยาลัย ++

     
อาคารอำนวยการ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตึกบริหารธุรกิจ ศาลาไหมไทย
       
[วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น Presentation]