++ ชาวอาชีวศึกษา ขอสนับสนุนการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเร็ว ++
 
 
 
 
 
 
  รองฯ สุรักษ์ สุทธิประภา
  รองฯ ถาวร อินทะแสง
  รองฯ จิตติ เมืองโคตร
  ครูนันทินี หงส์ศิริพร
  ครูวีรศักดิ์ ขจรบุญ
  ครูมานุพ สายหมี
  ครูเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
   
 
ประกาศวิทยาลัย
เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผล
รับนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2554
เป็นวันที่ 7 มกราคม 2554
 
 
 

 
  วิทยาลัยการอาชีพพล
 
 
 
 
 
 
 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 
 
::สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์::
Freebies
Update : 04-Jan-2011 9:09