คำชี้แจง ระบบดาวน์โหลดเอกสารนี้ แยกเอกสารตามฝ่าย/งาน... กรุณาคลิกเลือกเมนูฝ่าย > เลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการ......
  • ฝ่ายวิชาการ
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
  • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
1. แบบฟอร์ม PDCA 1. แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โทร.0-4328-6218 (ภายในต่อ 111 หรือ 112)